Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1: Taraflar

  • SATICI
  • Akel Reklam ve Tasarım
  • Lüleci Hendek Cad. Tatarbeyi Sk. No: 13 / 3 Beyoğlu, Karaköy - İstanbul / Türkiye
  • ALICI
  • Siparişi veren kişi, kurum veya kuruluş alıcı olarak anılacaktır. Alıcının vermiş olduğu iletişim bilgileri esas alınır.

Madde 2: Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşme 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve yürürlükteki Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

İşbu Sözleşme’nin konusunu; Alıcı’nın, Akel Reklam ve Tasarım'a ait web sitesinden, Satıcı’ya ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

Alıcı, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, teslimat koşulları, cayma ve iade koşulları hakkında bilgi sahibi olduğunu, bu bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini, ürünleri sipariş ettiğini ve bedeli ve varsa kargo ücreti, ödeme şekli, ve vergi gibi ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu hususta bilgilendirildiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

Madde 3: Sözleşmeye Konu Olan Ürün/Hizmet

Malın / Ürünün / Hizmetin temel özellikleri Satıcı’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Madde 4: Teslimat Şekli ve Süresi

İmalatı ve satışı yapılan ürünlere ait teslimat şartları, imalatın projelendirilmesi sırasında Alıcı ve Satıcı tarafından görüşülerek mutabakat sağlanır. Kararlaştırılan teslimat şekli, adres, kargo bedeli ve ürün teslim tarihi Sipariş Formunda belirtildiği gibidir. Alıcı ve Satıcı, imalat süreci başlamadan önce başka şekilde anlaşmamışlar ise teslimatlar ürün bedelinin tamamının ödemesi gerçekleştikten sonra kargo ile yapılır ve kargo bedeli Alıcı'ya aittir. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla ve Alıcı ile başka türlü anlaşılmamış ise mal veya hizmeti, Alıcı tarafından mal veya hizmet bedelinin tamamının ödenmesinden sonraki 30 (otuz) gün içinde teslim eder.

Madde 5: Teslimat Masrafları

Malın teslimat ve kargo giderleri, Satıcı tarafından aksi belirtilmemişse Alıcı'ya aittir. Satıcı, Web sitesi’nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmiş ise teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır.

Madde 6: Alıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

Alıcı, web sitesi üzerinden ürün ve hizmet satın alarak, bu sözleşmeyi ve site üzerinde yer alan diğer tüm sözleşme ve koşulları kabul ettiğini beyan eder.
Alıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ve iletilen tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
Alıcı, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
Alıcı’nın, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen Alıcı'ya aittir.
İade durumlarında Alıcı ürünü iade ederken, ürünü kullanmamış ve ürüne zarar vermemiş olmayı kabul ve taahüt eder.
Alıcı, kendisine özel imal edilen ürünlerin üretimine başlanmadan önce kapora ödemeyi, kapora ödenmeyen ürünlerin imalatına başlanmayacağını kabul eder.
Alıcı, sipariş onaylandıktan ve üretim süreci başladıktan sonra sipariş ettiği ürünün niteliklerini ve tasarımını değiştirmemeyi, imalat sırasında yapılacak değişikliklerin ek ücrete tabi olacağını kabul eder.

Madde 7: Satıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen şartları mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
Satıcı, nihai ürünün Alıcı'nın istediği malzemeden veya ürün özelliklerinde belirtilmiş olan malzemeden imal edeceğini taahhüt eder
Satıcı, ölçü ve ebatların doğru şekilde uygulanacağını, ürün üzerine yazı ve logo uygulaması yapılacaksa, bu metinlerde yazım hatası yapmamayı taahhüt eder.
Satıcı, sipariş bedelinin ödemesini alamadığı ve gerekli gördüğü diğer mücbir hallerde siparişi iptal etme hakkına sahiptir.
Sözleşme konusu mal veya hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu değildir.
Kargo veya nakliye şirketinde yaşanan aksaklıklar sebebiyle teslimatın yapılamamasından Satıcı sorumlu değildir.

Madde 8: Cayma Hakkı

Alıcı'nın Kanun ile tanınan cayma hakkı saklıdır. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı'ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün bu süre içinde kullanılmamış ve hasar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcı'ya teslim edilen ürünün Satıcı'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneğinin, mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarlarının, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Belge ve malların Satıcı'ya ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli Alıcı'ya iade edilir.

Madde 9: Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller

Mevzuat uyarınca Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:
1) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan ürün veya hizmetler,
2) Alıcının özel isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürün ve hizmetler,
3) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler,
4) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,
5) Ambalaj, bant, mühür gibi koruyucu unsurları açıldıktan sonra kopyalanma niteliği olan yazılım ve dijital ortam ürünleri,
6) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi (hediye çeki, kupon vb) ürün veya hizmetler,
7) Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamı dışında bırakılmış olan mal veya hizmetler.


Madde 10: Anlaşmazlıkların Çözümü

Firma ile müşteri arasındaki hukuki anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 11: Sözleşmenin Kabulü

11 (on bir) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, siparişin verildiği tarihte, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Kategoriler

Özel Tasarım ÜrünlerÇelik CetvelSerigrafi BaskıYaka İsimliğiAnahtarlıkPlaketCami AvizeleriÇevirme Kutu HarfMasa İsimlikleriLazer Kesim ve KazımaAlüminyum EtiketPaslanmaz EtiketRezopal ve ABS EtiketlerLeksan EtiketAlüminyum TabelaPaslanmaz Çelik TabelaPirinç TabelaPleksiglas TabelaIşıklı Led TabelaKapı İsimliğiKapı NumarasıŞablonUyarı ve Yönlendirme LevhasıMasalıklarPleksi Broşürlük ve StandSüblimasyon BaskıAsansör EtiketiOtel ÜrünleriVestiyer NumarasıMadalya
Akel Reklam ve Tasarım 2007 © Tüm hakları saklıdır.